Normativa

  • La seu electrònica del Consorci València 2007 facilita l'accés a tots els serveis d'Administració Electrònica posa a la disposició de ciutadans i empreses, en compliment al que s'estableix en la Llei 11/207, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
  • La seu electrònica alberga el Registre Electrònic del Consorci València 2007 que li permet interactuar telemàticament amb l'entitat per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatives als procediments administratius especificats en la seua resolució de creació i publicats en aquesta pàgina.
  • La seu electrònica del Consorci València 2007 aquesta disponible a través de l'adreça electrònica: https://sede.lamarinadevalencia.es/