Identificació de la seu

La seu electrònica del Consorci de València 2007 facilita l'accés a tots els serveis d'Administració Electrònica que el Consorci de València 2007 posa a la disposició de ciutadans i empreses, en compliment al que s'estableix en la Llei 11/207, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

La seu electrònica alberga el Registre Electrònic del Consorci de València 2007 que li permet interactuar telemàticament amb l'entitat per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatives als procediments administratius especificats en la seua resolució de creació i publicats en aquesta pàgina. La seu electrònica del  Consorci de València 2007 aquesta disponible a través de l'adreça electrònica: sede.lamarinadevalencia.com

Resolució de 29 de Novembre de 2019, per la qual es crea la Seu Electrònica i regulació del registre electrònic de l'entitat Consorci de València 2007.