Preguntes freqüents

Conceptes bàsics de signatura electrònica

Què és una signatura electrònica?

La signatura electrònica és un conjunt de dades associades a un document que permeten identificar al signant i vincular-lo al document com si de la signatura manuscrita es tractara. La signatura electrònica amb certificat digital garanteix a més la integritat dels documents signats.

Quina garantia legal m'ofereix una signatura electrònica?

La Llei 59/2003 de signatura electrònica regula la signatura electrònica, la seua eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació. En particular, en el seu article 3.4 es disposa que: “La signatura electrònica reconeguda tindrà respecte de les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper.”

Quan he de realitzar una signatura electrònica en aquesta Seu?

En compliment de l'article 11 de la Llei 39/2015, aquesta Seu només requereix l'ús obligatori de signatura electrònica per a la presentació d'escrits davant el registre electrònic.

Qué és AutoFirma?

AutoFirma és una aplicació d'escriptori del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que li permet realitzar la signatura electrònica d'un tràmit de la seu en el seu equip local d'una forma senzilla, i sense necessitat d'utilitzar miniaplicacions, la qual cosa li permet fer ús de navegadors web que ja no donen suport a aquesta tecnologia.

Com puc instal·lar AutoFirma en el meu equip?

L'aplicació AutoFirma disposa de versions per a Windows, Linux i Mac en la seua pàgina oficial. Descarregar Autofirma.

Pot consultar el procés d'instal·lació de AutoFirma en el següent Manual d'instal·lació d'usuaris. Necessitarà disposar de permisos d'administrador per a poder instal·lar i executar l'aplicació en el seu equip.

La Seu Electrònica del Consorci de València, igual que les seus de moltes altres Administracions Públiques, utilitza l'aplicació Autofirma per a facilitar l'operació de signatura durant una tramitació electrònica.

AutoFirma és una aplicació desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que contempla 2 operatives: Signar electrònicament documents que es troba en l'ordinador, com per exemple PDFs. En aquest cas una instal·lació estàndard és suficient. Signar electrònicament en Seus electròniques mitjançant navegadors que no executen Java (com Chrome, Edge, Firefox des de la versió 52, Opera, etc…), En aquest cas la instal·lació de l'aplicació ha de realitzar-se amb privilegis d'administrador.

Si tinc instal·lada Autofirma, per què la Seu m'indica que Sembla que l'aplicació Autofirma no es troba instal·lada?

La Seu Electrònica del Consorci de València, igual que les seus de moltes altres Administracions Públiques, utilitza l'aplicació Autofirma per a facilitar l'operació de signatura durant una tramitació electrònica.

AutoFirma és una aplicació desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que contempla 2 operatives:

  •     Signar electrònicament documents que es troba en l'ordinador, com per exemple PDFs. En aquest cas una instal·lació estàndard és suficient.
  •     Signar electrònicament en Seus electròniques mitjançant navegadors que no executen Java (com Chrome, Edge, Firefox des de la versió 52, Opera, etc…), En aquest cas la instal·lació de l'aplicació ha de realitzar-se amb privilegis d'administrador.

És molt important haver seguit les instruccions donades en el manual que acompanya a la descàrrega d'aquesta aplicació, per a fer una instal·lació correcta de Autofirma, que són diferents segons el Sistema Operatiu de l'ordinador on s'instal·le. Per exemple,en sistemes Windows la instal·lació correcta s'aconsegueix prement el botó dret del ratolí sobre l'instal·lable i seleccionar l'opció Executar com a administrador.

Pot comprovar si té correctament instal·lada Autofirma, així com la validesa dels seus certificats realitzant una prova de signatura utilitzant la plataforma Valide de l'Estat, la direcció del qual és: https://valide.redsara.es/valide/firmar/ejecutar.html

Així mateix, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat té publicat un document detallat de configuració i instal·lació de l'aplicació Autofirma, en el qual a més es exposen causes i solucions de problemes coneguts sobre l'ús de Autofirma. Está a la seua disposició en aquest enllaç.