Accesibilitat

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNEIX 139803:2004. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal Web ha de complir si vol ser accessible, servint a més com a base per a la Certificació d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l'administració  han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 1.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Consorci Valencia 2007 té com a objectiu principal que el seu lloc web siga tot l'accessible i usable possible. Per això, s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, per a això es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobe alguna pàgina que no s'adapte al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d'adaptació i millora. Si vosté experimenta alguna dificultat en l'accés a la  informació continguda en aquest lloc web, per favor, contacte amb nosaltres mitjançant correu en info@marinavalencia.com