Publicacions oficials

En aquesta secció es mostren les publicacions oficials que realitza el Consorci València 2007 i altres administracions públiques. S'inclou el Tauler d'edictes Electrònic on es publica, de forma substitutòria al Tauler d'edictes de la Casa Consistorial, els anuncis de les resolucions, actes i acords del Consorci València 2007, així com tots els edictes que són dirigits a aquest organisme des d'altres administracions i organismes per a la seua publicació.

Amb l'entrada en vigor de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica i la publicació de la Seu Electrònica, el Consorci València 2007 substitueix el seu Tauler d'edictes físic pel Tauler d'edictes Electrònic accessible des de la Seu.

En aquest Tauler d'edictes Electrònic el Consorci València 2007 publicarà els seus edictes i anuncis oficials amb garantia d'integritat del seu contingut.