Sol·licitud d'autoritzacions, concessions i arrendaments

Descripció:

La Marina de València és el nostre front marítim; l'antic port de la ciutat, convertit en un espai públic d'un milió de m2 obert a la innovació i la nàutica. El Consorci València 2007 (CV07), entitat gestora de la Marina de València, treballa per a facilitar la instal·lació d'iniciatives relacionades amb la innovació, la formació i l'emprenedoria en tots els sectors (tecnològic, nàutic, alimentari, serveis, financers, industrials 4.0 etc). La innovació, al costat de la nàutica, la millora de la qualitat de l'espai públic, la cultura i l'esport, són instruments clau per a aconseguir omplir de vida la nostra dàrsena històrica, reconnectar-la amb la ciutat i convertir-la en un motor de transformació econòmica per a València i les seues *Poblats *Marítims. Oferim l'espai amb més valor de la ciutat a aquells que generaran les transformacions més importants en el futur.

Des d'aquest apartat, es podrà iniciar un procediment per a l'atorgament d'una autorització o concessió d'ús d'un determinat espai de la Marina de València, amb la finalitat de realitzar una activitat concreta durant un termini de temps determinat a canvi d'un preu.

Requisits:

Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, amb capacitat suficient, que no es troben inhabilitades per a contractar amb l'Administració Pública i que acrediten la solvència que es requerisca en cada cas.  

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024

Documentació Requerida:

Representant i/o presentador: Autorització del sol·licitant.

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Enllaç tràmit (amb certificat) situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

  •     Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar
  •     Emplene el formulari
  •     Adjunte la documentació requerida
  •     Present i ferma la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

Qui ho tramita:

La persona física interessada o la persona representant de l'empresa que vulga sol·licitar l'autorització/concessió d'ús d'un espai en La Marina de València. 

Àrees:

Formes de Tramitar

Presencial

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – España

Horari de registre: 

Dilluns a divendres 9.00h - 14.00h

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat